Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.06.2018.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-663/18

Datum: 07.06.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 17. SJEDNICU ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA         

Sjednica Odbora za društvene djelatnosti će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 12.06.2018. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/06/Zapisnik-o-radu-16.-sjednice-Odbora-za-društvene-djelatnosti-.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Adnan Gušo


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1, 2, 3, 4, 5. i 7. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Odbora.