Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  25.09.2017.15:00
Zapisnik:


Broj: 01-05-1469/17

Datum: 20.09.2017. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj  28/09), sazivam

 

  1. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u ponedjeljak 25.09.2017. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/09/Zapisnik-sa-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-18.09.2017.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Mr. Izmir Hadžiavdić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavlja Zapisnik sa 15. sjednice Komisije i materijali pod tačkama od 2. do 4. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.