Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.04.2018.11:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-470/18

Datum: 05.04.2018. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj  28/09), saziva

15.  SJEDNICU ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Odbora za društvene djelatnosti će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 12.04.2018. godine u 11.30 sati

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/04/Zapisnik-o-radu-14-sjednice-Odbora-za-društvene-djelatnosti-21-03-2018-.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Adnan Gušo

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se i materijali pod tačkama od 1. do 6. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.