Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  03.07.2019.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-773/19

Datum: 01.07.2019. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 15. SJEDNICU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA I

CRKVAMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 03.07.2019. godine u 14.00 sati.   

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/07/Zapisnik-o-radu-14.-sjednice-Komisije-za-odnose-s-vjerskim-zajednicama-i-crkvama.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nurko Čaušević

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.