Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  18.09.2017.16:30
Zapisnik:


Broj: 01-05-1433/17

Datum: 14.09.2017. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj  28/09), sazivam

 

 

  1. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije  Kreševljakovića broj 3/I, u ponedjeljak 18.09.2017. godine u 16.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/09/07.-Zapisnik-sa-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-13.09.2017-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Mr. Izmir Hadžiavdić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavlja Zapisnik sa 14. sjednice Komisije za Statut i akte i materijali pod tačkama od 2. do 6. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.