Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  03.12.2018.12:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1289/18
Datum: 30.11.2018. godine

Na osnovi, člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 28/09), sazivam

12. SJEDNICU MANDATNO IMUNITETSKE KOMISIJE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u ponedjeljak 03.12.2018.godine u 12.00 sati

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/11/Zapisnik-sa-mandatno-imunitetske-Komisije-27.11.2018.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Snežana Omukić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavlja materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.