Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  21.01.2020.10:00
Zapisnik:


Broj: 01/11-04-397/20

Datum, 17.01.2020. godine

U vezi sa Rješenjem o formiranju Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva, broj: 01-05-6001/17 od 24.11.2017. godine, sazivam

12. SJEDNICU

KOMISIJE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA STATUTA GRADA SARAJEVA

ILI IZRADU NOVOG STATUTA GRADA SARAJEVA 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u utorak 21.01.2020. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/01/Zapisnik-o-radu-11.-sjednice-Komisije-za-izmjenu-i-dopunu-Statuta.pdf, https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/01/Tekst-Nacrta-Statuta-do-člana-40.-glasanje-Izbor-Gradonačelnika-12.-12..pdf, https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/01/Dio-do-člana-40.-Izbor-Gradonačelnika-Obrazloženje-sa-pregledom-promjena-za-Radnu-grupu-za-izmjenu-Statuta.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela mr. Izmir Hadžiavdić, s.r.

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.