Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.02.2022.13:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-268/22

Sarajevo, 15.02.2022. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeće Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

11. SJEDNICU ODBORA ZA URBANIZAM I UPOTREBU LOKALNOG ZEMLJIŠTA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta će se održati u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, ulica Branilaca Sarajeva broj 26, u srijedu 16.02.2022. godine u 13.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Aida Koluder - Agić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme i mjesto održavanja sjednice dogovoreno je sa predstavnicima Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Predsjedavajućom Odbora.