Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.11.2018.12:00
Zapisnik:


 

Broj: 04-GV-05-1160/18

Datum: 08.11.2018. godine

Na osnovi, člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 28/09), sazivam

10. SJEDNICU MANDATNO IMUNITETSKE KOMISIJE

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u utorak 13.11.2018.godine u 12.00 sati

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/11/Zapisnik-sa-mandatno-imunitetske-Komisije.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Snežana Omukić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavlja materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.