Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  15.03.2022.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-414/22

Datum: 11.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

10. SJEDNICU KOMISIJE ZA JEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije za jednakopravnost spolova će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 15.03.2022. godine u 09.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/03/Zapisnik-o-radu-Devete-sjednice-Komisije-za-jednakopravnost-spolova.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Armina Muharemović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama 1, 2. i 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućom Komisije.