Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  15.11.2017.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1766/17

Datum: 10.11.2017. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

SEDMU SJEDNICU ODBORA ZA LOKALNI BIZNIS I TURIZAM

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u  srijedu 15.11.2017. godine u 13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/11/zapisnik-sa-sjednice-Odbora-za-lokalni-biznis-i-turizam-18.10..pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Vedran Grebo

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se i materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.