Konstituiran Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini

 

Danas je, po osnovu odluke Gradskog vijeća Grada Sarajeva iz novembra mjeseca 2018. godine, konstituiran Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini.

Odbor je usvojio poslovnik o radu sa postupkom razmatranja prijava, dinamiku rada do okončanja procesa i druge radne dokumente.

Također, Odbor je utvrdio tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini  koji će, početkom januara, biti objavljen u sredstvima javnog informisanja.

PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA

 Prof.dr.Velija Katica,s.r.

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply