Gradsko vijeće usvojilo Budžet Grada Sarajeva za 2021. godinu u iznosu od 15.674.499,00 KM

Danas je održana 45. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, a  nakon provedene javne rasprave i prihvaćenih prijedloga radnih tijela Gradskog vijeća, odnosno Gradonačelnika, usvojen je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu, u kojem su sadržane teme koje će Gradsko vijeće razmatrati u 2021. godini, u skladu s zakonom i Statutom Grada Sarajeva, te gradskim propisima, a u okviru djelokruga Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, usvojili Budžet Grada Sarajeva za 2021. godinu, u iznosu od 15.674.499,00 KM kako je  predložen  i dopunjen rješenjima iz prihvaćenih amandmana. Usvojena je i Odluka o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva.

Usvojeni budžet će omogućiti, između ostalog, i nastavak relizacije započetih, te započinjanje  novih projekata od značaja za grad Sarajevo. Tako se  za kapitalne grantove planira  izdvojiti  2,665,000.00 KM, iz čega će se, između ostalog, finansirati završetak projekta hotela „Vidikovac“, Projekt izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević,  rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše zgrade SDK kod Vječne vatre, kompleks Trebevićka žičara, rekonstrukcija muzeja Vijećnica, botanička bašta Zemaljskog muzeja, projektovanje i izgradnja biciklističke staze, kao i  drugi projekati u funkciji razvoja grada.

Gradonačelnik Abdulah Skaka se zahvalio gradskim vijećnicima na podršci kod usvajanja ovog najvažnijeg dokumenta za djelovanje Grada Sarajeva.

S obzirom na krizu izazvanu pandemijom koronavirusa, kao i na smanjene planiranih prihoda Grada, gradonačelnik Abdulah Skaka smatra da je Budžet realan, socijalan i stabilan.

„U ovako neizvjesnim i teškim finansijskim vremenima potrebno je više zajedničkog rada, više hrabrosti i odlučnosti kako bi odgovorili na nove izazove u cilju daljeg razvoja grada i zadržavanja postojećeg standarda. Grad Sarajevo je spreman da, sa drugim nivoima državne vlasti, podijeli ekonomske posljedice koronavirusa“, kazao je gradonačelnik.

Dalje je usvojena Odluka o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plata u organima Grada Sarajeva za 2021. godinu.

Potom je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2019. godini. I ove  godine, planirano je da se, a ovisno od epidemioloških mjera, Dan grada obilježi održavanjem Svečane sjednice Gradskog vijeća, polaganjem cvijeća, održavanjem brojnih kulturno-sportskih manifestacija, te brojnim drugim događajima kojima se ukazuje na značaj ovog datuma.

Gradsko vijeće je, u nastavku zasjedanja, usvojilo  Program međunarodne saradnje za 2021. godinu i  Program podizanja spomenika i umjetničkih skulptura od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2021. godinu.

U nastavku sjednice, usvojena je Odluka kojom Grad Sarajevo poklanja Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo sanitetsko vozilo, poklon Grada Innsbrucka Gradu Sarajevu,  te Odluka kojom Grad Sarajevo poklanja Javnoj ustanovi Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo sanitetsko vozilo, poklon Grada Magdeburga Gradu Sarajevu, a u svrhu borbe protiv koronavirusa (COVID-19).

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o poklonu medicinske opreme, namještaja i mobilijara Medicinskoj asocijaciji BIMA u BiH, koju je Turska agencija za saradnju i koordinaciju – TIKA poklonila Gradu Sarajevu, a koja je namijenjena za korištenje u humanitarne medicinske svrhe.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za udruženja Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini i Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i Hercegovini. Navedena Udruženja svojim projektima i aktivnostima daju izuzetan doprinos zbližavanju, zajedničkom životu i očuvanju multietničkog karaktera Sarajeva i BiH.

Dalje je usvojen Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo – SUMP.

Na današnjoj sjednici Gradsko vijeće nije usvojilo Izvještaj o stanju u državnoj službi u Gradu Sarajevu.

U nastavku zasjedanja usvojen je Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve.

Primljene su k znanju Informacija o aktivnostima Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju Sarajevo u 2020. godini i Informacija o projektnim aktivnostima i dobivenim projektima iz međunarodnih finansijskih institucija i linija.

Na kraju sjednice, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply