Gradsko vijeće usvojilo Budžet Grada Sarajeva za 2019. godinu u iznosu od  18.372.170,80 KM

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 22. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, svojom odlukom, razriješilo određene članove radnih tijela.Također, usvojena je Odluka o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Potom je, nakon provedene javne rasprave i prihvaćenih novih prijedloga radnih tijela Gradskog vijeća, odnosno Gradonačelnika, usvojen Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu, u kojem su sadržane teme koje će Gradsko vijeće razmatrati u 2019. godini, u skladu s zakonom i Statutom Grada Sarajeva, te gradskim propisima, a u okviru stvarnog djelokruga Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, usvojili Budžet Grada Sarajeva za 2019. godinu, u iznosu od 18.372.170,80 KM, te Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva kako su predložene i dopunjene rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana.

Usvojeni budžet će omogućiti, između ostalog, i  nastavak relizacije započetih, te započinjanje  novih projekata od značaja za grad Sarajevo. Tako je za kapitalne izdatke izdvojeno 4.443.500,00 KM, iz čega će se, između ostalog, finansirati organizacija i održavanje EYOF 2019., završiti obnova Olimpijskog muzeja i tokom godine, pristupit će se obnovi drugih objekata od kulturno historijskog značaja za grad Sarajevo. Započet će izgradnja ski staze na Trebeviću, otpočeti realizacija projekta izgradnje hotela na Vidikovacu, projekta turističke signalizacije i drugih projekata u funkciji razvoja turizma u gradu.

Dalje je usvojena Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je, u nastavku zasjedanja, usvojilo  Program međunarodne saradnje za 2019. godinu. Međunarodna saradnja Grada Sarajeva, koja je prvenstveno u funkciji razvoja grada, usmjerena je ka sprovođenju aktivnosti koje imaju za cilj jačanje regionalne saradnje, koordinaciju i povezivanje glavnih gradova koji igraju sve važniju ulogu u razvoju država, kako u regiji, tako i u cijeloj Europi.

Zatim je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2019. godini. I ove  godine, Dan grada obilježit će se održavanjem Svečane sjednice Gradskog vijeća, polaganjem cvijeća, održavanjem brojnih kulturno-sportskih manifestacija, te brojnim drugim događajima kojima se ukazuje na značaj ovog datuma.

Gradski vijećnici su, po hitnom postupku, usvojili Odluku o imenovanju Organizacionog odbora za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini, a kako bi istovremeno s početkom realizacije  Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva i ovaj Odbor započeo s radom.

Izvještaj o stanju u državnoj službi u Gradu Sarajevu je razmatran, u nastavku sjednice, ali nije usvojen.

 Razmotren je i usvojen Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva sa nacionalnim manjinama. Grad Sarajevo ulaže napore da doprinese ostvarivanju prava nacionalnih manjina, pri tome se ne oslanjajući samo na budžetska sredstva, već i apliciranjem na odgovarajuće projektne linije, uspješno osigurava dodatna sredstva u cilju povećanja vidljivosti nacionalnih manjina u našem gradu. Ovakvim svojim stavom i aktivnošću, nastoji pomoći sugrađanima, pripadnicima nacionalnih manjina da lakše rješavaju svoje probleme i ostvaruju svoja prava.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su razmotrili nacrte odluka o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih, te sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo, te ih, svojim zaključkom,  uputili u  javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Potom je primljena je k znanju Informacija o organizacionim pripremama za EYOF 2019 za novembar 2018. godine.

Na kraju sjednice su razmotrena  određena vijećnička pitanja  i inicijative.

There are no comments yet.

Leave a Reply