Gradski vijećnici razmotrili, te uputili u javnu raspravu  Nacrt Odluke o utvrđivanju datuma obilježavanja Dana osnivanja Sarajeva

Danas je u Vijećnici održana 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća. Rad sjednice po dnevnom redu započeo je tako što je Gradsko vijeće usvojilo odluku o razrješenju člana Komisije za pitanja mladih Gradskog vijeća. Također, usvojena je odluka o izboru novog člana ovog radnog tijela.

U nastavku sjednice usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti na prijedloge Ugovora o kupoprodaji nekretnina – Projekat obnove i rehabilitacije historijske građevine Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu kao Nacionalnog spomenika.

S tim u vezi, usvojena je i  Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na prijedloge Ugovora o zakupu nekretnina – Projekat obnove i rehabilitacije historijske građevine Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu kao Nacionalnog spomenika.

Gradsko vijeće, na današnjoj sjednici, nije usvojilo Odluku o davanju saglasnosti na Parišku deklaraciju o okončanju epidemije AIDS-a.

Potom su, gradski vijećnici, usvojili Odluku o davanju podrške Grada Sarajeva Projektu očuvanja arhivske građe Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT) putem digitalizacije. Cilj donošenja ove Odluke je da Grad Sarajevo, kao glavni grad Bosne i Hercegovine, pruži podršku Radioteleviziji Bosne i Hercegovine u Projektu očuvanja njene cjelokupne arhivske građe kroz proces savremene digitalizacije a radi državotvornog, historijskog i kulturnog značaja ove građe za Bosnu i Hercegovinu i grad Sarajevo.

U nastavku zasjedanja, Gradsko vijeće je, jednoglasno, usvojilo Plan djelovanja za mlade Grada Sarajeva. Usvojen je i predloženi zaključak Komisije za pitanja mladih kojim se sugerira Gradonačelniku da formira tim za monitoring i praćenje Plana djelovanja za mlade Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su, potom, razmotrili Nacrt Odluke o utvrđivanju datuma obilježavanja Dana osnivanja Sarajeva, detaljno obrazložen od strane predlagača. Ovim nacrtom odluke, utvrđuje se 1. februar kao datum obilježavanja Dana osnivanja Sarajeva i propisuje način njegovog obilježavanja. Nacrt odluke je donesen na temelju posebno izrađenog elaborata, historijskih pisanih dokumenata i utvrđenih činjenica, prema kojima se kao Dan osnivanja Sarajeva uzima 1. februar 1462. godine. Nakon široke diskusije, gradski vijećnici su Nacrt Odluke o utvrđivanju datuma obilježavanja Dana osnivanja Sarajeva, zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju do 25.11.2019. godine.

Dalje su razmotrili Nacrt Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo kao i Nacrt Programa podizanja spomenika od značaja za Grad Sarajevo za 2020. godinu, te ih, zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Samir Fazlić podnio inicijativu da se na uglu ulice Mujezinova na Hridu, na rodnoj kući Umihane Čuvidine, postavi spomen ploča ili drugo spomen obilježje posvećeno ovoj pjesnikinji.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply