Broj tačke dnevnog reda:
27


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal:


Pitanja i inicijative:
Ratko Orozović, broj 01-GV-02-783-9-22 od 27.04.2022. godine
Mirela Džehverović, broj 01-GV-02-783-8-22 od 27.04.2022. godine
Seid Škaljić, broj 01-GV-783-7-22 od 27.04.2022. godine
Seid Škaljić, broj 01-GV-02-783-6-22 od 27.04.2022. godine
Seid Škaljić, broj 01-GV-02-783-5-22 od 27.04.2022. godine
Bajro Biber, broj 01-GV-02-783-4-22 od 27.04.2022. godine
Dragan Stevanović, broj 01-GV-02-783-3-22 od 27.04.2022. godine
Vedran Dodik, broj 01-GV-02-783-2-22 od 27.04.2022. godine
Vedran Dodik, broj 01-GV-02-783-1-22 od 27.04.2022. godine
Adi Škaljić, broj 01-GV-02-749-1-22 od 27.04.2022. godine
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-743-1-22 od 27.04.2022. godine
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-744-1-22 od 27.04.2022. godine
Adi Škaljić, broj 01-GV-02-731-3-22 od 27.04.2022. godine
Adi Škaljić, broj 01-GV-02-731-2-22 od 27.04.2022. godine
Adi Škaljić, broj 01-GV-02-731-1-22 od 27.04.2022. godine
Adi Škaljić, broj 01-GV-02-730-1-22 od 27.04.2022. godine
Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, broj 01-GV-02-722-1-22 od 27.04.2022. godine
Kolegij Gradskog vijeća, broj 01-GV-02-711-4.1-22 od 27.04.2022. godine
Biljana Lazarević, broj 01-GV-02-713-1-22 od 27.04.2022. godine
Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama, broj 01-GV-02-687-2.1.-22 od 27.04.2022. godine
Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta , broj 01-GV-02-678-2.1.1-22 od 27.04.2022. godine
Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj, broj 01-GV-02-4.1.1-22 od 27.04.2022. godine
Odbor za javne službe, infrasturukturu i javni saobraćaj, broj 01-GV-02-662-4.1-22 OD 27.04.2022. godine
Odbor za javne službe, infrasturukturu i javni saobraćaj, broj 01-GV-02-662-2.1.1-22 od 27.04.2022. godine
Odbor za društvene djelatnost, broj 01-GV-02-655-3.1.1-22 od 27.04.2022. godine


Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: