Broj tačke dnevnog reda:
27


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal:


Pitanja i inicijative:
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-1573-11-21 od 01.12.2021. godine
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-1573-10-21 od 01.12.2021. godine
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-1573-9-21 od 01.12.2021. godine
Mirela Džehverović, broj 01-GV-02-1573-7-21 od 01.12.2021. godine
Dragan Stevanović, broj 01-GV-02-1573-7-21 od 01.12.2021. godine
Ratko Orozović, broj 01-GV-02-1573-6-21 od 01.12.2021. godine
Ratko Orozović, broj 01-GV-02-1573-5-21 od 01.12.2021. godine
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-1573-4-21 od 01.12.2021. godine
Toni Vukadin, broj 01-GV-02-1573-3-21 od 01.12.2021. godine
Bajro Biber, broj 01-GV-02-1537-1-21 od 01.12.2021. godine
Vedran Dodik, broj 01-GV-02-1573-2-21 od 01.12.2021. godine
Vedran Dodik, broj 01-GV-02-1573-1-21 od 01.12.2021. godine
Vedran Dodik, broj 01-GV-02-1573-21 od 01.12.2021. godine
Marijela Hašimbegović, broj 01-GV-02-1535-1-21 od 01.12.2021. godine
Marijela Hašimbegović, broj 01-GV-02-1534-1-21 od 01.12.2021. godine
Vedran Dodik, broj 01-GV-02-1500-1-21 od 01.12.2021. godine
Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta, broj 01-GV-02-1480-1.1.2-21 od 01.12.2021. godine
Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta, broj 01-GV-02-1480-1.1.1-21 od 01.12.2021. godine
Odbor za budžet i finansije, broj 01-GV-02-1506-5.1-21 od 01.12.2021. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-1478-5.1-21 od 01.12.2021. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-1478-4.1-21 od 01.12.2021. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, beoj 01-GV-02-1478-3.1.-21 od 01.12.2021. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, beoj 01-GV-02-1478-2.2-21 od 01.12.2021. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-1478-2.1-21 od 01.12.2021. godine
Komisija za odnose s vjerskim zajednicama, broj 01-GV-02-1469-2.1-21 od 01.12.2021. godine
Komisija za ljudska prava i slobode, broj 01-GV-02-1476-3.1-21 od 01.12.2021. godine
Komisija za spomenike, broj 01-GV-02-1471-2.1-21 od 01.12.2021. godine
Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj, broj 01-GV-02-1453-4.1-21 od 01.12.2021. godine
Vedad Deljković, broj 01-GV-02-1369.1-21 od 01.12.2021.godine
Vedad Deljković, broj 01-GV-02-1368.1-21 od 01.12.2021. godine


Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: