Broj tačke dnevnog reda:
7

Pripada sjednici:
Pitanja i inicijative:

Odgovori:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani: