Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Naša stranka
Klub: Klub gradskih vijećnika Naše stranke
Nacionalna pripadnost: bošnjačka
Status:
Period aktivnosti:
  vedran.grebo@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Odbor za lokalni biznis i turizam - funkcija: Predsjedavajući  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %