Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Naša stranka
Nacionalna pripadnost: hrvatska
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 01.03.2016.   30.01.2017.
  gsgv@sarajevo.ba  PITANJA I INICIJATIVE

Pitanja Inicijative
Ukupno:
1
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
1
0
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %