Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Naša stranka
Klub: Klub gradskih vijećnika Naše stranke
Nacionalna pripadnost: bošnjačka
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  samir.fazlic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Kolegij Gradskog vijeća - funkcija: Član
  Komisija za izbor i imenovanja - funkcija: Član
  Administrativna komisija - funkcija: Član
  Odbor za društvene djelatnosti - funkcija: Predsjedavajući  PITANJA I INICIJATIVE

Pitanja Inicijative
Ukupno:
14
14
Odgovoreno:
6
4
Neodgovoreno:
7
10
U toku:
1
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %