Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Naša stranka
Nacionalna pripadnost: hrvatska
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 08.03.2016.   30.01.2017.
  gsgv@sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Administrativna komisija 2012-2016 - funkcija: Član  PITANJA I INICIJATIVE

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
2
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
2
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %