Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: SDP
Nacionalna pripadnost: bošnjačka
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 13.04.2015.   30.01.2017.
  avdohodzic@hotmail.com  RADNA TIJELA  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %