Broj tačke dnevnog reda:
4


Realizacija tačke dnevnog reda:
Izmjenjena forma akta


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:


Zaključak Gradskog vijeća uz temu: