Broj tačke dnevnog reda:
13


Realizacija tačke dnevnog reda:
Primljen/a k znanju


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: