Obilježena 25. godišnjica ubistva šest članova porodica Tatarević i Dragnić u ulici Musala

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti, danas je, u ulici Musala broj 1, u Općini Centar, obilježena godišnjica ubistva porodica Tatarević i Dragnić. Tim povodom, u ime Grada Sarajeva, zamjenice Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela i Mira Jurić odale se počast i položile cvijeće na mjesto stradanja.

Na današnji dan, 1994. godine, od granate ispaljene s agresorskih položaja, ubijeno je šest članova porodica Tatarević i Dragnić, među kojima i dvoje djece.

Tragičnog dana život su izgubili Asja i Nadan Tatarević, njihova majka Dženana, otac Adnan, te Nadžija i Veseljko Dragnić, dok je teško ranjen Mensur Dragnić.

Na značaj obilježavanja ovog datuma, u izjavi za medije, podsjetila je  Edina Gabela, zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća koja se prisjetila ovog strašnog zločina kada je granata s brda iznad Sarajeva pogodila stan u kojem su članovi porodica Dragnić i Tatarević ručali. „Grad Sarajevo će, i ubuduće, njegovati kulturu sjećanja, kako ovakvi i slični zločini ne bi bili zaboravljeni”, istakla je, između ostalog, Edina Gabela.

Pored delegacije Grada Sarajeva, obilježavanju godišnjice prisustvovali su članovi porodica ubijenih, te predstavnici Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.

Konstituiran Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini

 

Danas je, po osnovu odluke Gradskog vijeća Grada Sarajeva iz novembra mjeseca 2018. godine, konstituiran Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini.

Odbor je usvojio poslovnik o radu sa postupkom razmatranja prijava, dinamiku rada do okončanja procesa i druge radne dokumente.

Također, Odbor je utvrdio tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini  koji će, početkom januara, biti objavljen u sredstvima javnog informisanja.

PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA

 Prof.dr.Velija Katica,s.r.

 

 

Gradsko vijeće usvojilo Budžet Grada Sarajeva za 2019. godinu u iznosu od  18.372.170,80 KM

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 22. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, svojom odlukom, razriješilo određene članove radnih tijela.Također, usvojena je Odluka o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Potom je, nakon provedene javne rasprave i prihvaćenih novih prijedloga radnih tijela Gradskog vijeća, odnosno Gradonačelnika, usvojen Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu, u kojem su sadržane teme koje će Gradsko vijeće razmatrati u 2019. godini, u skladu s zakonom i Statutom Grada Sarajeva, te gradskim propisima, a u okviru stvarnog djelokruga Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, usvojili Budžet Grada Sarajeva za 2019. godinu, u iznosu od 18.372.170,80 KM, te Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva kako su predložene i dopunjene rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana.

Usvojeni budžet će omogućiti, između ostalog, i  nastavak relizacije započetih, te započinjanje  novih projekata od značaja za grad Sarajevo. Tako je za kapitalne izdatke izdvojeno 4.443.500,00 KM, iz čega će se, između ostalog, finansirati organizacija i održavanje EYOF 2019., završiti obnova Olimpijskog muzeja i tokom godine, pristupit će se obnovi drugih objekata od kulturno historijskog značaja za grad Sarajevo. Započet će izgradnja ski staze na Trebeviću, otpočeti realizacija projekta izgradnje hotela na Vidikovacu, projekta turističke signalizacije i drugih projekata u funkciji razvoja turizma u gradu.

Dalje je usvojena Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je, u nastavku zasjedanja, usvojilo  Program međunarodne saradnje za 2019. godinu. Međunarodna saradnja Grada Sarajeva, koja je prvenstveno u funkciji razvoja grada, usmjerena je ka sprovođenju aktivnosti koje imaju za cilj jačanje regionalne saradnje, koordinaciju i povezivanje glavnih gradova koji igraju sve važniju ulogu u razvoju država, kako u regiji, tako i u cijeloj Europi.

Zatim je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2019. godini. I ove  godine, Dan grada obilježit će se održavanjem Svečane sjednice Gradskog vijeća, polaganjem cvijeća, održavanjem brojnih kulturno-sportskih manifestacija, te brojnim drugim događajima kojima se ukazuje na značaj ovog datuma.

Gradski vijećnici su, po hitnom postupku, usvojili Odluku o imenovanju Organizacionog odbora za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini, a kako bi istovremeno s početkom realizacije  Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva i ovaj Odbor započeo s radom.

Izvještaj o stanju u državnoj službi u Gradu Sarajevu je razmatran, u nastavku sjednice, ali nije usvojen.

 Razmotren je i usvojen Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva sa nacionalnim manjinama. Grad Sarajevo ulaže napore da doprinese ostvarivanju prava nacionalnih manjina, pri tome se ne oslanjajući samo na budžetska sredstva, već i apliciranjem na odgovarajuće projektne linije, uspješno osigurava dodatna sredstva u cilju povećanja vidljivosti nacionalnih manjina u našem gradu. Ovakvim svojim stavom i aktivnošću, nastoji pomoći sugrađanima, pripadnicima nacionalnih manjina da lakše rješavaju svoje probleme i ostvaruju svoja prava.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su razmotrili nacrte odluka o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih, te sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo, te ih, svojim zaključkom,  uputili u  javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Potom je primljena je k znanju Informacija o organizacionim pripremama za EYOF 2019 za novembar 2018. godine.

Na kraju sjednice su razmotrena  određena vijećnička pitanja  i inicijative.

Dan sjećanja na ubijene dječake u Potur Šehidijinoj ulici u Boljakovom Potoku

Delegacija Grada Sarajeva, predstavnici Općine Novi Grad, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995, boračkih udruženja, članovi porodica ubijenih, učenici Osnovne škole “Umihana Čuvidina”, predstavnici Savjeta Mjesne zajednice „Alipašin Most-1” i brojni građani su, učenjem Fatihe, minutom šutnje i polaganjem cvijeća na spomen – ploču, odali počast na mjesto stradanja trojice dječaka koji su poginuli od granate ispaljene sa agresorskih položaja, igrajući se ispred kuće u ulici Potur Šehidijina na broju 1.

U ime Grada Sarajeva, cvijeće su položile i počast odale zamjenice Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mira Jurić i Edina Gabela.

16. decembra 1992. godine, agresorska granata je usmrtila tri dječaka, učenika OŠ “Umihana Čuvidina“, Admira Holjana (1979.), Aldina Alihodžića (1979.) i Denisa Bašovića (1982.).

Ramizu Holjanu u ovom zločinu ubijen je sin Admir. „Dan je bio sunčan, miran kao da nije bio rat. On i njegovi drugovi su se dogovorili da se idu igrati u drugi dio naselja, samo što su krenuli i došli do garaže na kojoj je danas postavljena spomen – ploča, granata je eksplodirala u njihovoj blizini usljed čijeg dejstva su Admir, Aldin i Denis poginuli, a braća Nijaz i Nihad Poturak koji su bili s njima teško su ranjeni“, prisjeća se dana kojeg će do smrti pamtiti Ramiz Holjan, otac Admira Holjana.

Nakon polaganja cvijeća proučen je Ja’sin i dova za ubijene dječake.

Obilježena 25. godišnjica ubistva građana Sarajeva ispred Osnovne škole „Safvet – beg Bašagić“

 

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti, danas su, u ime Grada Sarajeva, zamjenice Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mira Jurić i Edina Gabela, na raskršću ulica Gimnazijska i Obala Kulina bana, obilježile  godišnjicu stradanja naših građana.

Ispred Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“, 14. decembra 1993. godine, od rasprskavajućeg dejstva minobacačke granate ispaljene s agresorskih položaja, smrtno je stradalo osam građana Sarajeva, a deset ih je teže i lakše ranjeno.

Tog tragičnog dana, ubijeni su Vildana Avdić, Dina Čomor, Rusmir Čopelj, Azra Hanić, Lejla Jahić, Razija Jahić, Amir Krivić i Dino Šipilović. 

S ovog mjesta je, između ostalog, poručeno kako je važno podsjećati i u konačnici zapisati šta je bilo i ko je šta radio, zbog generacija koje dolaze, kako se nikada i nikome ne bi ponovilo.

Obilježavanju godišnjice, prisustvovale su porodice ubijenih, kao i predstavnici Kantona Sarajevo, općina Centar i Stari Grad, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995, Udruženja pripadnika policije ’91-’95, te  učenici i nastavno osoblje Osnovne škole ,, Safvet -beg Bašagić“.

 

Gradsko vijeće usvojilo Odluku o davanju stana na privremeno korištenje bez naknade Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“

Danas je u Vijećnici održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, Predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad sjednice po dnevnom redu, započeo je tako što je Gradsko vijeće službenim obavještenjima Mandatno – imunitetske komisije upoznato o prestanku mandata gradskog vijećnika Vibora Handžića, a koji je podnio ostavku na dužnost gradskog vijećnika i na sve druge dužnosti koje iz tog proizlaze, radi preuzimanja mandata zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo.

Također, informacijama Mandatno – imunitetske komisije, Gradsko vijeće je službeno upoznato o dodjeli mandata gradskog vijećnika Vedranu Grebi koji je, zatim, davanjem svečane izjave, primio dužnost i stekao  prava i obaveze gradskog vijećnika.

Na  današnjoj  sjednici, gradski vijećnici su usvojili Odluku o razrješenju Vibora Handžića, člana Komisije za izbor i imenovanja, stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Klub gradskih vijećnika Naše stranke u Gradskom vijeću predložio je da se imenovani razriješi dužnosti člana radnog tijela. Na njeno mjesto imenovan je Samir Fazlić.

Rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu  „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini.  Članovi Odbora za dodjelu  „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini su članovi Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća, Novka Agić, Benjamin Isović, Hadžan Konjo, Dženana Zlatar, Igor Baroš i Elma Tuzlić.

U nastavku sjednice, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo.

Gradski vijećnici nisu podržali proceduralni prijedlog da se Odluka o proglašenju manifestacija iz oblasti privrede, lokalnog poslovanja i razvoja grada od posebnog interesa za Grad Sarajevo razmatra u formi prijedloga, te razmatranje Prijedloga Odluke nije uvršteno u dnevni red  sjednice.

Potom su, na prijedlog Gradonačelnika, jednoglasno,  usvojene  izmjene i dopune odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Kvadrant C – Marijin Dvor”,  kako bi se dio zemljišta izuzeo iz režima zabrane građenja, a u svrhu izgradnje objekta Muzeja savremene umjetnosti ARS AEVI.

Zatim je Gradsko vijeće Grada Sarajeva, usvajanjem Odluke o davanju stana na privremeno korištenje bez naknade Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“, na period od pet godina, ostalo pri namjeri i želji da se pruži pomoć roditeljima, čija su djeca na liječenju od malignih oboljenja u Sarajevu, a koji nemaju mogućnost boravka sa svojom djecom u bolnici, kroz besplatno obezbjeđivanje smještaja u stanu u vlasništvu Grada Sarajeva.

Na današnoj sjednici je Gradonačelnik, ovlašteni Predlagač, povukao Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Grada Sarajeva za 2018. godinu, te se ista nije uvrstila u dnevni red sjednice.

Primljena je k znanju Informacija o organizacionim pripremama za EYOF 2019 za oktobar 2018. godine, detaljno obrazložena od strane direktora EYOF 2019. Senahida Godinjaka. Gradski vijećnici su dali podršku svim subjektima u nastavku aktivnosti  na realizaciji ovog značajnog projekta.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, Klub gradskih vijećnika Naše stranke uputio inicijativu da se duž rijeke Miljacke postave šlaufi za spašavanje, s ciljem poboljšanja sigurnosti u gradu Sarajevu.

Prigodnim programom „Skriveni od zaborava“ obilježena 25. godišnjica ubistva učiteljice Fatime Gunić i njenih učenika Adisa, Vedada i Feđe

Zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela i pomoćnica gradonačelnika za obrazovanje, kulturu i sport  Amina Deljković, danas su,  u ime Grada Sarajeva,  položile cvijeće na Trgu ZAVNOBiH-a ispred broja 18, Općina Novi Grad, u znak sjećanja na učiteljicu Fatimu Gunić i njena tri učenika Adisa Mujala (1984), Vedada Mujkanovića (1984) i Feđu Salkića (1984).

Učiteljica Fatima Gunić i njeni učenici ubijeni su na današnji dan, prije 25 godina, u improviziranoj učionici, gelerima minobacačke granate koja je ispaljena sa agresorskih položaja iz pravca Nedžarića. Tog kobnog dana teže i lakše su ranjena još 23 učenika.

Na spomen – obilježju položeno je cvijeće i odata počast nevino ubijenoj učiteljici i učenicima, nakon čega je, u znak sjećanja, izveden i prigodan program “Skriveni od zaborava“.

Na obilježavanju ove tužne godišnjice bili su i uposlenici i učenici Osnovne škole “Fatima Gunić” za koje je ovo jako težak i bolan dan i koji kroz razne prigodne aktivnosti nastoje sačuvati istinu od zaborava.

“Zastanite i vi danas. Pomislite na te lijepe glavice i u njima snove, koji su zauvijek stali, tu u improviziranoj učionici jednog sarajevskog naselja. Na učiteljicu koja je zadnji uzdah ispustila zajedno sa djecom koju je željela naučiti nekim boljim, nježnijim i ljepšim stvarima. Zastanite. Zaćutite. Pomolite se. Odajte im dužnu počast. Da se više ne ponovi. Nikom. Nikada. Nigdje”, poručila je, između ostalog,  glumica Selma Alispahić.

Pored delegacije Grada Sarajeva, cvijeće su, između ostalih, položili i počast odali rodbina, prijatelji i komšije ubijene učiteljice i učenika, te predstavnici Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva ’92-’95, te mjesnih zajednica.

 

 

Gradsko vijeće dodijelilo priznanje „Počasni građanin Grada Sarajeva“ Bruceu Dickinsonu

Danas je održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Prije usvajanja dnevnog reda, Gradsko vijeće je odalo počast ubijenim policajcima MUP-a Kantona Sarajevo Adisu Šehoviću i Davoru Vujinoviću.

Rad sjednice po dnevnom redu, započeo je tako što je policijski komesar Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mevludin Halilović detaljno upoznao Gradsko vijeće sa sigurnosno bezbjednosnom situacijom u gradu Sarajevu, sa osvrtom na ubistvo policajaca MUP-a Kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujinovića na Alipašinom Polju. Nakon široke diskusije, te prijedloga i sugestija gradskih vijećnika, usvojeni su sljedeći zaključci:

– Intenzivirati saradnju grada Sarajeva sa Istočnim Sarajevom, u cilju poboljšanja bezbjednosne situacije.
– Inicirati izmjene postojećih propisa svih nivoa vlasti u BiH koji regulišu kaznenu politiku, a u cilju pooštravanja sankcija radi smanjenja broja izvršilaca ove vrste krivičnih djela.
– Inicirati da državno tužilaštvo i Državna agencija za istragu i zaštitu preuzmu aktivnosti za ovu vrstu krivičnih djela, u saradnji sa Upravom policije MUP-a Kantona Sarajevo.
– Ubrzati aktivnosti na iznalaženju adekvatne lokacije za izgradnju objekta za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.
– Potrebno je da svi nivoi vlasti u Kantonu Sarajevo, između ostalog, obezbijede i sredstva za nabavku savremenih nadzornih uređaja, odnosno kamera.

Gradsko vijeće je, u nastavku sjednice, usvojilo Odluku da se Bruceu Dickinsonu dodijeli priznanje „Počasni građanin Grada Sarajeva“. Udruženje umjetnika “CONCEPT MEDIA” je uputilo prijedlog za dodjelu priznanja koji je Komisija za izbor i imenovanja utvrdila, te uputila Gradskom vijeću na razmatranje.

Potom su gradski vijećnici usvojili Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu. Naime, Kolegij Gradskog vijeća Grada Sarajeva je, prateći realizaciju Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu, uočio potrebu za reprogramiranjem rada Gradskog vijeća do kraja godine, te utvrdio Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu koje je Gradsko vijeće i usvojilo.

Gradsko vijeće je, na današnjoj sjednici, svojom odlukom, imenovalo vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, na period od tri mjeseca.

Dalje je razmotren i  usvojen  Izvještaj o primjeni odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva, sa predloženim zaključcima Odbora za lokalni biznis i turizam.

Na današnjoj sjednici, razmotren je i Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za period april – septembar 2018. godine. Gradski vijećnici su usvojili predloženi zaključak Komisije za Statut i akte da se zaduži Gradonačelnik da poduzme sve što je u njegovoj moći da se, na vrijeme, izvrše obaveze Vlade RS u smislu uplate planiranih sredstava za realizaciju projekta, a za koja je Vlada RS službeno potvrdila namjenu.

Zatim je usvojen i Izvještaj o aktivnostima na projektu „Izgradnja Trebevićke žičare“.

Dalje su gradski vijećnici razmotrili Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Nacrt Budžeta Grada Sarajeva, Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva, i  Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva, za 2019. godinu, te ih uputili u javnu raspravu.

Razmotrene su i primljene k znanju  Informacija o stanju na području obnove, održavanja i funkcije javnih šadrvana, fontana i drugih javnih česmi na području Grada Sarajeva sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja i  Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period.

Na kraju sjednice, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut je veći broj inicijativa. Tako su, između ostalog, gradski vijećnici podržali inicijativu da se jedan trg ili ulica u glavnom gradu BiH nazovu po nedavno preminulom američkom senatoru Johnu  McCainu.

 

 

Delegacija Grada Sarajeva prisustvovala Konferenciji pobratimskih gradova „Kultura povezuje“ u gradu Magdeburgu

Zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela i gradski vijećnici Snežana Omukić, Sead Srna i Bajro Biber su, na poziv gradonačelnika Magdeburga dr. Lutza Trümpera, prisustvovali Konferenciji pobratimskih gradova „Kultura povezuje“ koja se održala u gradu Magdeburgu.

Glavna tema konferencije se odnosila na široki kulturni koncept koji pokriva umjetnost, književnost i teatar. U okviru programa Konferencije, razmijenjena su mišljenja o dosadašnjoj  dugogodišnjoj saradnji pobratimskih gradova sa Magdeburgom,  te je razgovarano o novim idejama i projektima, te intenziviranju buduće saradnje u oblasti kulture Grada Magdeburga sa pobratimskim gradovima.

Potom je zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela, u ime Grada Sarajeva,  potpisala Deklaraciju – podršku Gradu Magdeburgu za Europsku prijestolnicu kulture 2025.

Pored Grada Sarajeva, na Konferenciji pobratimskih gradova „Kultura povezuje“ prisustvovali su pobratimski gradovi Magdeburga: Nashville (SAD), Harbin (Kina), Zaporozhe (Ukrajina), Radom (Poljska), Le Havre (Francuska)  i Brunswick kao njemački partnerski grad.

 

Obilježena 26. godišnjica od ubistva šest građana Sarajeva, od kojih troje djece, u ulici Tahtali sokak

 

Godišnjica stradanja šest građana Sarajeva obilježena je danas, u ulici Tahtali sokak broj 10, u Općini Centar. Tim povodom, zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela odala je počast i položila cvijeće na mjesto stradanja.

Na tom mjestu je, prije 26 godina, usljed rasprskavajućeg dejstva granate ispaljene sa agresorskog položaja, ubijeno šest građana Sarajeva od kojih troje djece, a tri osobe su ranjene.
Tog tragičnog dana ubijeni su četverogodišnja Anela Isanović, petogodišnja Belma Ahmetović i devetogodišnji Dževad Dautbašić, te još troje odraslih članova jedne porodice Franjica Bartolec, njena kćerka Azra Vapetić i zet Miroslav Vapetić.


Na mjestu počinjenog zločina koji se dogodio na današnji dan 1992. godine počast su odali, između ostalih, članovi porodica i prijatelji, predstavnici Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995,  učenici osnovne škole ”Musa Ćazim Ćatić”, te  učenici srednjih škola – Trgovačke, Zubotehničke i Medinske.